Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego F.H.U. CONTRAKT ADAM GOIK przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (nazywane Rozporządzeniem lub RODO). 

Skrót RODO

Oznacza powszechnie używaną nazwę niżej określonego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (nazywane ”Rozporządzeniem” lub “RODO”).

Jaki jest cel RODO?

Regulacja przepisów o ochronie danych osobowych ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Co zawiera załączona klauzula informacyjna? 

Kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, komu mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom których dane są przetwarzane.

Szczegółowe dane

Zachęcamy do pobrania klauzuli wraz z ważnymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez F.H.U. CONTRAKT ADAM GOIK.